Không có sản phẩm trong phần này

Là thiết bị đắc lực để hỗ trợ khách hàng ngăn chặn trộm, cướp. Hệ thống báo trộm cũng quan sát được mọi việc xảy ra trong khu vực giống như camera, nhưng còn có thêm chức năng là hú loa để báo động và bật đền chiếu sáng nếu như có người đột nhập trái phép. Cao cấp hơn nữa là nếu có trộm đột nhập, hệ thống còn có thể gửi tin nhắn, gọi báo vào số điện thoại  mà chủ nhà đã cài trong hệ thống, từ đó có thể xác định được tên trộm đang ở vị trí nào, nghe được cả âm thanh ngay tại hiện trường .

Hệ thống báo trộm của Vinh Nguyễn được đảm  bảo với chất lượng, cảnh báo ngay lập tức, và dù có đang bị cúp điện thì vẫn có thể hoạt động thêm vài giờ tùy từng thiết bị.

Xem thêm