Không có sản phẩm trong phần này

Máy chấm chông SLICON cho phép người dùng vận hành, cấu hình và thao tác một cách đơn giản, phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bạn có thể hoàn toàn khai báo thông tin trực tiếp lên phần cứng máy, thậm chí không cần kết nối với máy tính hay bất cứ thiết bị nào khách. Đặc biệt hơn, chỉ cần 1 lần cấu hình là có thể sử dụng được, không cần dùng thêm các phần mềm hỗ trợ quản trị phức tạp khác.

SILICON thích hợp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, công ty, cửa hàng, mọi người đều có thể sử dụng dễ dàng mà không cần chuyên gia có kiến thức cao.

Xem thêm