Đây là dòng máy quét mã vạch giá rẻ nên chất lượng có thể nói không như mong đợi, bởi lẻ máy thiết kế phục vụ các nhu cầu nhỏ lẻ với tần suất sử dụng ít 

 

Xem thêm