2.450.000đ 3.800.000đ

(52 đánh giá)
2.099.000đ 2.430.000đ
2.550.000đ 3.800.000đ

(52 đánh giá)
Liên hệ để biết giá

(1 đánh giá)
Liên hệ để biết giá

(1 đánh giá)

Mã vạch 2D là một cách hai chiều để đại diện cho thông tin. Nó tương tự như mã vạch 1D tuyến tính, nhưng có thể đại diện cho nhiều dữ liệu hơn trên một đơn vị diện tích. Thông thường, nó có thể lưu trữ tối đa 350 lần thông tin mà một mã vạch 1D có thể lưu trữ.

 Với mã vạch 2D thì hầu hết các dòng máy quét mã vạch 2D hiện nay đều có thể quét được cực kỳ nhanh và tốt

Xem thêm