Giải quyết hiệu quả mọi vấn đề về quản lý nhà hàng, quá ăn một cách thân thiện, hiệu quả, độc lập, không cần internet.

Phần mềm quản lý nhà hàng quán ăn hạn chế sự xâm nhập thông tin từ bên ngoài, đảm bảo an toàn dữ liệu với độ bảo mật cao.

Quản lý theo một chu trình hoàn thiện ngay từ khâu nhập hàng, đến khâu xuất hàng, phục vụ món ăn cho khách. Nhờ đó mà tiết kiệm được nguyên liệu, hạn chế tối đa lãng phí thực phẩm.

Cài đặt nhanh chóng và có thể đưa vào hoạt động ngay lập tức, với tốc độ ổn định và không sợ bị chậm hay đơ dữ liệu do mất internet.

 

Xem thêm