ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Adapter Máy Chấm Công

Bộ lọc 0

Đóng
Đã chọn:
Xóa tất cả

Loại máy

AI Chấm Công Thẻ Giấy Chấm Công Thẻ Từ Chấm Công Vân Tay Chấm Công Vân Tay + Thẻ Từ Kiểm Soát Cửa Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt

Bộ nhớ lưu trữ

1.000 Thẻ Cảm Ứng 1.000 user 1.000 Vân Tay 1.200 khuôn mặt 1.500 Khuôn mặt 1.500 lòng bàn tay 1.500 Vân Tay 10 000 Thẻ + Password 10.000 Khuôn mặt 10.000 Thẻ Cảm Ứng 10.000 Vân Tay 100.000 Lượt IN/OUT 15.000 Thẻ từ 2.000 Thẻ Cảm Ứng 2.000 Vân Tay 2.200 Vân Tay 200 Khuôn Mặt 3.000 Khuôn Mặt 3.000 Thẻ Cảm Ứng 3.000 Vân Tay 3.200 Vân tay 30.000 Thẻ Cảm Ứng 4.000 Thẻ Cảm Ứng 4.000 Vân Tay 400 khuôn mặt 4200 Thẻ 4200 Vân Tay 5 000 Khuôn mặt + Thẻ + Password 5 000 Khuôn mặt, 10 000 Vân tay, 15 000 Thẻ 5 000 Vân tay, 10 000 Thẻ + Password 5.000 Khuôn mặt 5.000 Thẻ Cảm Ứng 5.000 Thẻ Cảm Ứng, 5.000 Vân Tay 5.000 Thẻ Cảm Ứng, 5.000 Vân Tay, Password 5.000 Vân Tay 50.000 dấu vân tay 50.000 thẻ cảm ứng 500 khuôn mặt 500 Vân Tay 500 Vân Tay, 500 Thẻ Cảm Ứng 8.000 Thẻ Cảm Ứng 8.000 Vân Tay

Cổng Kết Nối

Chỉ xuất dữ liệu qua USB Internet LAN(Ethernet) RS – 232/485 RS-232 TCP/IP TCP/IP ( RJ-45) USB USB + LAN(Ethernet) USB + RS232 Wifi

Hãng - Thương Hiệu

Gigata Granding Hikvision IFACE Mita Ronald Jack SUNBEAM Zkteco

Xuất Xứ

China Japan Liên doanh Malaysia + China Malaysia Singapore Thailand

Nhu Cầu Sử Dụng

Quản Lý Chấm Công Nhân Viên
Bỏ chọn Xem 7 kết quả
Loại máy
Bộ nhớ lưu trữ
Cổng Kết Nối
Hãng - Thương Hiệu
Xuất Xứ
Nhu Cầu Sử Dụng