1.390.000 đ 1.650.000 đ
2.199.000 đ 2.650.000 đ
1.950.000 đ 2.250.000 đ

Xem thêm 13