ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Bạn biết gì về cách sử dụng hàm mid trong excel hiện nay?

Ngày đăng: 19-01-2024Lượt xem: 335

Nếu bạn có các chuỗi văn bản dài trong tài liệu Excel, bạn có thể muốn trích xuất một phần nhỏ trong số đó. Hàm MID cho phép bạn lấy các ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản. Nắm rõ cách sử dụng hàm MID trong Excel có thể giúp bạn tổ chức tốt hơn một bộ dữ liệu lớn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng hàm MID trong Excel và cung cấp các mẹo để áp dụng công thức này.

Hàm MID trong Excel là gì?

Hàm MID trong Excel là một công thức trả về một số ký tự nhất định từ một chuỗi văn bản dài. Hàm này bao gồm ba yếu tố đầu vào do bạn cung cấp.

  • Yếu tố đầu tiên là ô chứa chuỗi văn bản gốc.
  • Yếu tố thứ hai là vị trí bắt đầu của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất.
  • Yếu tố thứ ba là số lượng ký tự bạn muốn trích xuất.

Khi nào hàm MID có thể hữu ích?

Công thức này hữu ích khi bạn muốn rút ngắn các chuỗi văn bản. Ví dụ, một người dùng Excel có thể có một danh sách dài tên nhân viên. Người dùng có thể muốn phân chia họ và tên thành các cột khác nhau. Họ có thể làm như vậy bằng cách áp dụng hàm MID để tạo ra họ và tên của từng nhân viên. Vì họ và tên có thể khác nhau về độ dài ký tự, người dùng Excel có thể nhập công thức cho từng ô riêng lẻ.

Cách sử dụng hàm MID trong Excel

cách sử dụng hàm mid trong excel

Dưới đây là danh sách các bước về cách sử dụng hàm MID trong Excel:

1. Nhập tất cả các chuỗi văn bản ban đầu của bạn vào các ô riêng lẻ

Bước đầu tiên là nhập tất cả các chuỗi văn bản ban đầu của bạn vào các ô riêng lẻ. Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là nhập từng chuỗi văn bản vào một cột. Thông tin này có thể là tên nhân viên, tên khóa học hoặc bất kỳ loại dữ liệu văn bản nào khác mà bạn muốn rút ngắn.

2. Bắt đầu công thức MID

Bước tiếp theo là bắt đầu công thức MID. Xác định ô chứa chuỗi văn bản đầu tiên của bạn và bắt đầu nhập công thức MID vào ô bên phải của nó. Nhập dấu bằng (=) và theo sau là từ "MID". Chèn dấu ngoặc đơn mở.

3. Thêm 3 yếu tố đầu vào cho công thức MID

Sau khi chèn dấu ngoặc đơn mở, bạn có thể thêm thành phần văn bản bằng cách nhập tên ô hoặc nhấp vào ô chứa chuỗi văn bản gốc. Chèn dấu phẩy sau khi nhập tên ô. Thêm một khoảng trắng và chỉ định số bắt đầu. Số bắt đầu là vị trí của ký tự đầu tiên bạn muốn lấy.

Chèn một dấu phẩy khác và thêm một khoảng trắng. Thành phần cuối cùng bạn có thể nhập vào công thức MID là số lượng ký tự bạn muốn trích xuất từ số bắt đầu. Ví dụ: giả sử ô ban đầu của bạn có văn bản "Mr. Jones". Nếu bạn chỉ định số bắt đầu là 5 và số lượng ký tự là 5, công thức sẽ chỉ cho kết quả là "Jones".

4. Đóng công thức MID

Sau khi nhập tất cả các yếu tố cần thiết, bạn có thể đóng công thức MID. Nhập dấu ngoặc đơn đóng và nhấn phím "Enter" trên bàn phím của bạn. Bạn có thể thấy rằng Excel thực hiện lệnh bằng cách trích xuất số lượng ký tự cụ thể mà bạn đã yêu cầu từ số bắt đầu của bạn.

Một số mẹo để sử dụng hàm MID trong Excel:

cách sử dụng hàm mid trong excel

1. Sao chép công thức cho các ô khác một cách tự động

  • Sau khi nhập công thức MID một lần, bạn có thể sao chép nó vào nhiều ô cùng một lúc.
  • Di chuột qua ô hiện chứa công thức MID. Tìm dấu cộng lớn màu đen xuất hiện.
  • Nhấp vào dấu cộng này và kéo con trỏ xuống để áp dụng công thức cho các ô khác trong trang tính Excel của bạn.

2. Chỉ sử dụng chỉ định ô cho đầu vào "văn bản"

  • Sau khi bạn nhập phần "=MID(" của công thức MID, hãy đảm bảo nhập văn bản bằng cách sử dụng chỉ định ô. Nhập văn bản thực tế vào khu vực này sẽ gây ra lỗi.
  • Bạn có thể nhập ô cụ thể bằng cách nhập tên ô hoặc nhấp vào ô chứa chuỗi văn bản gốc của bạn.

3. Chỉ cung cấp các đầu vào là 1 hoặc lớn hơn

  • Việc nhập 0 cho số bắt đầu hoặc số ký tự sẽ tạo ra một ô trống hoặc lỗi #VALUE!. Nhập bất kỳ số âm nào cũng tạo ra kết quả tương tự.
  • Đảm bảo rằng bạn luôn nhập giá trị từ 1 trở lên cho cả số bắt đầu và số ký tự đầu vào.

Cân nhắc chọn một số lớn cho phần tử "số lượng ký tự"

Khi bạn chọn số cho phần tử "số lượng ký tự" của công thức MID, hãy cân nhắc chọn một số lớn. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn bỏ qua phần đầu của một chuỗi văn bản nhưng vẫn bao gồm các ký tự còn lại.

Ví dụ: việc chọn một số như "100" cho đầu vào "số lượng ký tự" có thể đảm bảo rằng ô mới không bỏ sót bất kỳ ký tự nào còn lại sau số bắt đầu.

Nhìn chung, hàm MID là một công thức hữu ích và dễ sử dụng. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình làm việc với Excel.