ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Sử dụng header and footer trong word 2016 chi tiết

Ngày đăng: 10-01-2024Lượt xem: 394

Tiêu đề là một phần của tài liệu xuất hiện ở lề trên, trong khi chân trang là một phần của tài liệu xuất hiện ở lề dưới. Tiêu đề và chân trang thường chứa thông tin bổ sung như số trang, ngày, tên tác giả và chú thích, có thể giúp tổ chức các tài liệu dài hơn và dễ đọc hơn. Văn bản được nhập vào tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện trên mỗi trang của tài liệu. Trong word 2016 đây là tính năng header and footer, hãy cùng tham khảo kỹ hơn thông qua bài viết này. 

sử dụng header and footer trong word 2016

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn hiển thị tên tác giả ở đầu mỗi trang, vì vậy chúng tôi sẽ đặt tên tác giả vào tiêu đề.

 • Nhấp đúp chuột vào bất kỳ vị trí nào trên lề trên hoặc lề dưới của tài liệu. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ nhấp đúp vào lề trên.

sử dụng header and footer

 • Tiêu đề hoặc chân trang sẽ mở ra và tab Thiết kế sẽ xuất hiện ở bên phải của Ribbon.
 • Điểm chèn sẽ xuất hiện trong header and footer.
 • Nhập thông tin mong muốn vào header hoặc footer. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ nhập tên tác giả và ngày tháng.

​​​​​​​sử dụng header và footer

 • Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng Tiêu đề và Chân trang. Hoặc, bạn có thể nhấn phím Esc.

sử dụng header and footer​​​​​​​

 • Văn bản tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện.

Word có nhiều tiêu đề và chân trang đặt sẵn mà bạn có thể sử dụng để nâng cao thiết kế và bố cục tài liệu của mình. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ thêm một tiêu đề đặt sẵn vào tài liệu của mình.

 • Chọn tab Chèn, sau đó nhấp vào lệnh header and footer. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ nhấp vào lệnh Header.
 • Trong menu xuất hiện, chọn header hoặc footer đặt sẵn mong muốn. Header and footer sẽ xuất hiện.
 • Nhiều tiêu đề và chân trang đặt sẵn chứa các trình giữ chỗ văn bản được gọi là trường Điều khiển Nội dung. Các trường này rất hữu ích để thêm thông tin như tiêu đề tài liệu, tên tác giả, ngày tháng và số trang.
 • Để chỉnh sửa trường Điều khiển Nội dung, hãy nhấp vào trường đó và nhập thông tin mong muốn.
 • Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng Tiêu đề và Chân trang. Hoặc, bạn có thể nhấn phím Esc.
 • Nếu bạn muốn xóa trường Điều khiển Nội dung, hãy nhấp chuột phải vào trường đó và chọn Xóa Điều khiển Nội dung từ menu xuất hiện.

​​​​​​​sử dụng header and footer

Chỉnh sửa tiêu đề và chân trang

Sau khi bạn đóng header and footer, chúng sẽ vẫn hiển thị nhưng bị khóa. Để mở khóa và chỉnh sửa, chỉ cần nhấp đúp vào tiêu đề hoặc chân trang.

Tùy chọn tab Thiết kế

Khi tiêu đề và chân trang của tài liệu được mở khóa, tab Design sẽ xuất hiện ở bên phải của Ribbon, cung cấp cho bạn các tùy chọn chỉnh sửa khác nhau:

 1. Ẩn tiêu đề và chân trang trang đầu tiên: Đối với một số tài liệu, bạn có thể không muốn trang đầu tiên hiển thị tiêu đề và chân trang, chẳng hạn như khi bạn có trang bìa và muốn bắt đầu đánh số trang từ trang thứ hai. Để ẩn tiêu đề và chân trang trang đầu tiên, hãy chọn hộp bên cạnh "Khác Trang Đầu Tiên".
 2. Xóa tiêu đề hoặc chân trang: Nếu bạn muốn xóa tất cả thông tin chứa trong tiêu đề, hãy nhấp vào lệnh Tiêu đề và chọn Xóa Tiêu đề từ menu xuất hiện. Tương tự, bạn có thể xóa chân trang bằng lệnh Chân trang.
 3. Số trang: Bạn có thể tự động đánh số từng trang bằng lệnh Số trang.
 4. Tùy chọn bổ sung: Với các lệnh có sẵn trong nhóm Chèn, bạn có thể thêm ngày và giờ, thông tin tài liệu, hình ảnh và nhiều nội dung khác vào tiêu đề hoặc chân trang của mình.

sử dụng header and footer trong word 2016​​​​​​​

Thêm ngày và giờ vào tiêu đề hoặc chân trang:

 1. Bấm đúp vào tiêu đề hoặc chân trang để mở khóa.
 2. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn ngày hoặc giờ.
 3. Nhấp vào tab Thiết kế và chọn lệnh Ngày & Giờ.
 4. Chọn định dạng ngày hoặc giờ mong muốn.
 5. Chọn cập nhật tự động nếu muốn ngày giờ thay đổi mỗi lần mở tài liệu.
 6. Nhấp OK. Ngày hoặc giờ sẽ xuất hiện.

Hy vọng rằng bạn sẽ thực hiện được cách sử dụng header and footer trong word 2016 để sáng tạo lên đoạn văn bản phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc của bạn nhé!