ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Những cách sử dụng merge trong excel hiện nay

Ngày đăng: 16-01-2024Lượt xem: 318

Các ô được hợp nhất là một trong những tính năng phổ biến nhất mà người dùng bảng tính mới bắt đầu sử dụng. Trong Microsoft Excel trên máy Mac hoặc Windows, bạn có thể dễ dàng hợp nhất hai hoặc nhiều ô lại với nhau. Thao tác hợp nhất ô sẽ kết hợp hai hoặc nhiều ô thành một ô lớn hơn trên trang tính. Có thể sử dụng hàm số công thức và cũng có công cụ trong thanh menu để bạn áp dụng nhanh và hiểu hơn về các sử dụng merge trong excel.

Bắt đầu cách sử dụng merge trong excel trên thanh công cụ

Chọn các ô bạn muốn hợp nhất. 

sử dụng merge trong excel

Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột vào một ô, sau đó kéo con trỏ chuột để chọn các ô khác mà bạn muốn hợp nhất. Các ô bạn hợp nhất phải nằm liền kề với nhau. Ví dụ, bạn có thể hợp nhất ô A1 với ô B1 nhưng không thể hợp nhất ô A1 với ô F5.

Hợp nhất ô là một cách tuyệt vời để thêm định dạng vào bảng tính Excel. Ví dụ, bạn có thể đặt tiêu đề "Lịch tháng 7" ở đầu lịch Excel trong một ô lớn hơn mà không cần thay đổi độ rộng của các cột bên dưới.

Lưu ý rằng thao tác hợp nhất ô chỉ giữ lại giá trị của ô ngoài cùng bên trái và tạo ra một ô lớn hơn trên trang tính. Nếu bạn muốn hợp nhất hai hoặc nhiều giá trị ô hiện có thành một ô duy nhất, hãy xem phần "Hợp nhất giá trị".

Nhấp vào tab Home (Trang chủ)

sử dụng merge trong excel

Nó nằm ở phía trên bên trái của cửa sổ Excel. Thao tác này sẽ mở thanh công cụ Home. Bạn cũng có thể truy cập tab Home nhanh chóng bằng các phím tắt. Nhấn và thả phím Alt trên bàn phím của bạn, sau đó nhấn H để truy cập tab Home.

Nhấp vào nút Merge & Center (Hợp nhất & Căn giữa) trên thanh công cụ. 

sử dụng merge trong excel

Nếu các ô chứa giá trị, bạn sẽ thấy cảnh báo "Hợp nhất ô chỉ giữ lại giá trị ở ô trên cùng bên trái và loại bỏ các giá trị khác." Nhấp vào OK để hợp nhất các ô. Nếu không có cảnh báo, các ô sẽ hợp nhất ngay lập tức.

Nếu bạn không muốn căn giữa nội dung của các ô, hãy nhấp vào biểu tượng ▼ ở bên phải nút Merge & Center và chọn một tùy chọn căn chỉnh khác.

Nếu bạn đã nhấn Alt và sau đó nhấn H để truy cập tab Home, bạn có thể nhấn M và sau đó nhấn C để hợp nhất và căn giữa các ô.

Để tách các ô đã hợp nhất

  • Chọn ô đã hợp nhất.
  • Đi đến tab Home (Trang chủ).
  • Nhấp vào biểu tượng ▼ bên cạnh nút Merge & Center (Hợp nhất & Căn giữa).
  • Chọn Unmerge Cells (Tách ô).

Hợp nhất giá trị sử dụng merge trong excel với hàm công thức

Soạn công thức thứ 1

Sử dụng công thức =CONCAT(A1,B1) để hợp nhất giá trị của hai ô. Hàm CONCAT giúp dễ dàng nối các giá trị thành một ô duy nhất.

Trong ví dụ này, nội dung của hai ô sẽ xuất hiện trong ô mới mà không có khoảng cách giữa chúng. Ví dụ: nếu ô A1 chứa từ "Vinh" và ô B1 chứa từ "Nguyễn", thì ô mới sẽ là "VinhNguyễn".

sử dụng merge trong excel

Soạn công thức thứ 2

Sử dụng công thức =CONCAT(A1," ",B1) để kết hợp các giá trị với một khoảng trắng ở giữa chúng. Công thức này rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp hai từ không nên liền kề nhau, chẳng hạn như tên và họ.

Ví dụ: Nếu ô A1 chứa từ "Vinh" và ô B1 chứa từ "Nguyễn", thì ô mới sẽ là "Vinh Nguyễn".

sử dụng merge trong excel

Soạn công thức thứ 3

Sử dụng công thức =CONCAT(A1," và ",B1) để đặt từ "và" giữa các giá trị. Bạn có thể thay thế từ "và" bằng bất kỳ văn bản nào bạn muốn. Lưu ý rằng có các khoảng trắng giữa từ "và" và dấu ngoặc kép, giúp tạo khoảng cách trong kết quả.

Ví dụ: Nếu ô A1 chứa từ "Vinh" và ô B1 chứa từ "Nguyễn", thì ô mới sẽ là "Vinh và Nguyễn".

Bạn có thể sử dụng hàm CONCAT với nhiều hơn hai ô. Ví dụ: =CONCAT(A1," ",B1," ",F6," ",E6).

sử dụng merge trong excel

Soạn công thức thứ 4

Sử dụng toán tử & thay cho hàm CONCAT. Một cách khác để hợp nhất các giá trị ô là sử dụng ký tự &:

=A1&B1 sẽ hợp nhất các giá trị của ô A1 và B1 giống như cách dùng =CONCAT(A1,B1).

=A1&" "&B1 sẽ kết hợp các giá trị ô và thêm khoảng trắng giữa chúng, tương tự như =CONCAT(A1," ",B1).

sử dụng merge trong excel

Việc sử dụng merge trong Excel là một kỹ năng hữu ích, có thể giúp bạn trình bày dữ liệu một cách gọn gàng và dễ hiểu hơn. Merge chỉ nên được sử dụng khi cần thiết. Nếu bạn không cần hợp nhất các ô, hãy để chúng ở trạng thái riêng lẻ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa dữ liệu hơn.