ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Khi nào thì cần sử dụng hàm value trong excel để xử lý data?

Ngày đăng: 24-01-2024Lượt xem: 352

Excel phục vụ việc trình bày và khai thác dữ liệu thông qua nhiều hàm công thức khác nhau. Có rất nhiều hàm bổ ích trong đó cũng không thể bỏ qua hàm value. Khi nào thì cần sử dụng hàm value trong excel, cách sử dụng chúng như thế nào? Hãy cùng khám phá thêm trong bài viết sau nhé!  

Hàm VALUE là gì?

Hàm VALUE là một hàm thuộc nhóm hàm Văn bản trong Excel. Hàm này có chức năng chuyển đổi một chuỗi văn bản thể hiện số thành một giá trị số thực tế. Nói cách khác, nó sẽ chuyển đổi văn bản được định dạng dưới dạng số, ngày tháng, hoặc thời gian thành giá trị số tương ứng.

Trong phân tích tài chính, hàm VALUE không được sử dụng nhiều vì Excel thường tự động chuyển đổi văn bản thành giá trị số. Tuy nhiên, hàm này rất hữu ích cho những ai muốn sử dụng thành thạo các hàm Excel nâng cao.

Công thức:

=VALUE(Văn bản)

Cấu trúc hàm:

Văn bản: Là đối số bắt buộc, thể hiện văn bản cần chuyển đổi. Có thể nhập trực tiếp văn bản trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản.

Ví dụ:

=VALUE("123") sẽ trả về giá trị số 123.

=VALUE("$1,234.56") sẽ trả về giá trị số 1234.56.

=VALUE("2024-01-25") sẽ trả về giá trị số đại diện cho ngày 25 tháng 1 năm 2024.

Lưu ý:

  • Hàm VALUE chỉ chuyển đổi văn bản có định dạng số, ngày tháng và thời gian được Excel nhận diện. Nếu văn bản không thể chuyển đổi, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Hàm VALUE không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • Hàm VALUE không ảnh hưởng đến định dạng hiển thị của ô, chỉ thay đổi giá trị bên trong ô.

Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE được giới thiệu từ phiên bản Excel 2007 và có sẵn trong các phiên bản Excel sau này. Để hiểu rõ cách sử dụng hàm này, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ:

Ví dụ 1:

Hãy xem hàm VALUE sẽ hoạt động như thế nào với các công thức sau:

sử dụng hàm value trong excel

Ví dụ 2: 

Sử dụng hàm VALUE để tính điểm phạt cho nhân viên đi trễ

Giả sử một nhóm nhân sự muốn áp dụng điểm phạt cho những nhân viên đi làm trễ. Để tính điểm phạt dựa trên thời gian trễ, bạn có thể sử dụng công thức IF lồng nhau kết hợp với hàm VALUE.

sử dụng hàm value trong excel

Đầu tiên, công thức kiểm tra thời gian trễ trong ô D5 (giả sử ô này chứa thời gian trễ của nhân viên). Nếu thời gian trễ là 0, thì điểm phạt sẽ là 0.

Nếu thời gian trễ không phải 0, công thức sẽ kiểm tra xem thời gian trễ có nhỏ hơn ngưỡng tiếp theo hay không (trong ví dụ này là 5 phút). Nếu nhỏ hơn, điểm phạt sẽ là 1.

Quá trình này lặp lại cho từng ngưỡng thời gian trễ. Các điều kiện được kiểm tra theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất, nên không cần sử dụng cấu trúc IF phức tạp hơn.

Hàm VALUE được sử dụng để buộc Excel xử lý giá trị thời gian ở mỗi ngưỡng như một số thay vì văn bản.

Ví dụ về công thức (giả sử ngưỡng thời gian trễ được liệt kê trong ô F2 đến F4):

=IF(D5=0,0,IF(D5

Công thức này sẽ trả về điểm phạt tương ứng với thời gian trễ của nhân viên trong ô D5 dựa trên các ngưỡng đã thiết lập.

Những điều cần nhớ về hàm VALUE:

Theo Microsoft, hàm VALUE được sử dụng để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Hàm này chuyển đổi văn bản có định dạng được nhận diện (số, ngày tháng hoặc thời gian) thành giá trị số.

Điểm cần lưu ý:

  • Tính tương thích: Hàm VALUE giúp đảm bảo tính tương thích khi làm việc với các tệp Excel được tạo từ các chương trình bảng tính khác, vốn có thể sử dụng các định dạng văn bản khác nhau cho số, ngày tháng và thời gian.
  • Chuyển đổi văn bản thành số: Hàm VALUE chỉ chuyển đổi văn bản có định dạng số, ngày tháng hoặc thời gian được Excel nhận diện. Nếu văn bản không thể chuyển đổi, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Không phân biệt chữ hoa, chữ thường: Hàm VALUE không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong văn bản cần chuyển đổi.
  • Không ảnh hưởng định dạng hiển thị: Hàm VALUE chỉ thay đổi giá trị bên trong ô, không ảnh hưởng đến định dạng hiển thị của ô.
  • Không bắt buộc: Trong hầu hết các trường hợp, Excel sẽ tự động chuyển đổi văn bản thành số khi cần thiết, nên việc sử dụng hàm VALUE không phải lúc nào cũng bắt buộc.